canlı destek

Uluslararası öğrencilerimiz için Potansiyel Mezun Anketi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen uluslararası
öğrencilerimizin ülkelerine dönmeden önce "Türkiye Mezunu" aidiyetine sahip olmalarını temin etmek,
dolayısıyla ülkelerine döndüklerinde ülkemiz ve diğer Türkiye Mezunları ile irtibatların sürdürülmesinin
sağlanabilirliği açısından Potansiyel Mezun Anketi uygulanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde 2021-2022 eğitim yılında mezun olma durumunda olan
uluslararası öğrencilerin http://url.ytb.gov.tr/bcd adresinde yer alan anketi 31.01.2022 tarihine kadar cevaplandırılması beklenmektedir. 
İlgili öğrencilere duyurulur. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ