Çerez Örnek
canlı destek

Eğitim

İstatistik Bölümü Lisans Programı

Lisans Öğretimi Birinci ve İkinci Öğretim olarak sürdürülmektedir. Lisans eğitimi dört yılda tamamlanmaktadır. Verilen dersler iki yarı yıla ayrılmıştır ve zorunlu dersler fakülte programında gösterilmektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yarıyılında, Bölüm öğrencileri üçüncü ve dördüncü yıllarda yapılacak daha teknik ve özel çalışmalar için hazırlamak amacıyla çeşitli genel dersler vermektedir. Son iki yılın programı, birçok uygulamalı alanda eğitim vermenin yanında öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Lisans Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında lisans derecesi ve “İstatistikçi” ünvanı alırlar.

Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.

Ders katoloğu ve Detaylı bilgi için tıklayınız

İstatistik  Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında Yüksek lisans derecesi alırlar.

Ders katoloğu ve Detaylı bilgi için tıklayınız

İstatistik  Anabilim Dalı Doktora Programı

Doktora Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında Bilim Doktoru derecesi alırlar.

Ders katoloğu ve Detaylı bilgi için tıklayınız

ÇİFT Anadal Programı

Bölümümüz öğrencilerinden, yönergeye uygun koşulları sağlayanlar Matematik Bölümü'nde Çift Anadal yapabilmektedirler.

Çift Anadal ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ