Çerez Örnek
canlı destek

Bölüm Tanıtımı ve Araştırma Alanları

İstatistik Bölümü Tanıtımı

Fen Fakültesi, Ege Üniversitesi

Bölümümüz, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nin yedinci bölümü olarak 1985 yılında kurulmuş, 1987-1988 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Misyonumuz, probleme has çözüm üretebilme ve analitik düşünme becerilerine sahip, disiplinler arası çalışmalara yatkın, bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip, bilimsel şüpheciliği ilke edinmiş saygın istatistikçiler yetiştirmektir. Vizyonumuz, üniversitemiz ve fakültemizin vizyonuna paralel olarak, bölümümüz çatısı altında yapılan nitelikli bilimsel çalışmalar ve verilen kaliteli eğitim sayesinde uluslararası platformlarda saygın ve tanınır bir istatistik bölümü olma vizyonu benimsenmiştir.

İstatistik; bilimsel teknik gelişmeleri, yeni teknik ve teknolojinin uygulanmasını, üretim kalitesinin iyileştirilmesini ve toplumda gelişen olayları çok yönlü araştırma yöntemleri kullanarak analiz eder. Bunun yanında istatistikçinin amacı sadece anlamlı veri toplama, analiz etme, sunma ve yorumlamanın ötesinde büyük veriler ile de uğraşarak, verideki karmaşık ilişkileri ortaya koyup modellemek ve yapılan çıkarımlar ile geleceğe dönük planlarda kritik roller almaktır.

Bölümümüzde öğrencilerimize sunulan eğitim planı, derslerin en az %30'u İngilizce olacak şekilde düzenlenmektedir. Sürekli değişen çağa ayak uyduran, teknolojik gelişmelere hakim ve güncel istatistiksel yöntemleri yetkin bir şekilde kullanabilen istatistikçiler yetiştirmek bölüm hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Bilgisayarlar, problemlerin çözümünde istatistikçinin en büyük yardımcısı olup derslerin desteklenmesi için bilgisayar laboratuvarları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Teorik ve uygulamalı istatistik bilgisi dışında özellikle beşinci yarıyıldan itibaren programa konulan “seçmeli dersler” ile ilgilerine göre istatistiksel yazılımlar, bilgisayar programlama dilleri (R programlama, C++), biyoistatistik, algoritma tasarımı, simülasyon, modelleme ve optimizasyon, kalite kontrol, yöneylem araştırması, ekonomi, muhasebe gibi dersleri alabilmektedirler. Derslerde ayrıca Matlab, Minitab, Spss, Office programları gibi programlar ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ders programı hazırlanırken derslerin kişisel gelişmeyi, becerileri, mesleki yetkinliği artırıcı olmalarına ve de güncel teknoloji ve gelişmeler paralelinde hazırlanmış olmalarına dikkat edilmiştir. Bu bağlamda son yıllarda R programlama dilinin kullanıldığı veya sistem güvenilirliği gibi mühendislik ağırlıklı konuların da yer aldığı seçmeli dersler programımıza dahil edilmiştir.

Mezunlar kurumların analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörde deney düzenleme aşamasında, bankalarda, bilgisayar programlama şirketlerinde, sağlık sektöründe çalışabilmektedirler. Böylece bir istatistikçi, sayısal değerlendirmeleri yapıldığı Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), İş ve İşçi Bulma Kurumu vb kuruluşların yanı sıra özel sektörde de istihdam edilebilmektedir. İstatistiksel metodolojinin çok yaygın olarak uygulandığı alanlardan bazıları ise; sağlık ve tıp bilimleri, tarım, biyoloji, iş dünyası, ekonomi, aktüerya, eğitim, mühendislik, psikoloji, kalite kontrol ve sosyal bilimlerdir.

Bölümümüzde bulunan yaklaşık 550 öğrencimiz; 2 Profesör, 6 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere 16 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitim görmektedir. Bölüm hocalarımız ve çalıştıkları alanlar aşağıda verilmiştir:

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

Prof. Dr. Onur KÖKSOY

 • Endüstriyel İstatistik
 • Süreç Dışı Kalite Kontrolü
 • Deney Tasarımı
 • Stokastik Modelleme
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları
 • Optimizasyon
 • Mühendislik ve Teknoloji

Prof. Dr. Gözde ULUTAGAY

 • Makine Öğrenmesi
 • Yapay Zeka
 • Bulanık Mantık
 • Çok Değişkenli İstatistik
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları

Doç. Dr. Hayal BOYACIOĞLU

 • Sağlık Bilimleri
 • Çevre Mühendisliği
 • İstatistik
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları
 • Temel Bilimler
 • Mühendislik ve Teknoloji
 • Biyoistatistik

Doç. Dr. Sevcan DEMİR ATALAY

 • Sistem Güvenilirliği
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları
 • Bulanık Çıkarım
 • Gri Modelleme

Doç. Dr. Ali MERT

 • Yapay Zeka
 • Makine Öğrenmesi
 • Optimizasyon
 • Bulanık Mantık
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları

Doç. Dr. Hakan Savaş SAZAK

 • Dayanıklı İstatistik
 • Regresyon
 • Güvenilirlik
 • Çok Değişkenli İstatistik
 • Sıralı Küme Örneklemesi
 • İstatistik
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları
 • Temel Bilimler

Doç. Dr. Halil TANIL

 • Simulasyon
 • Stokastik Süreçler
 • Sıra İstatistikleri
 • Olasılık Teorisi
 • Parametrik ve Parametrik Olmayan Trend Testleri
 • Sayma Kombinatoriği

Doç. Dr. Funda İŞÇİOĞLU

 • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme
 • İstatistiksel Sistem Güvenilirliği
 • Yedeklenmiş Sistemlerin Güvenilirlik Çalışmaları
 • Etki-Dayanıklılık Modelleri
 • Çok Durumlu Sistem Modelleri
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları

Doç. Dr. Melis ZEYBEK

 • Süreç Dışı Kalite Geliştirme
 • İstatistik
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları
 • Temel Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Özge ELMASTAŞ GÜLTEKİN

 • İstatistik Analiz
 • Olasılık Teorisi
 • Sistem Güvenilirliği
 • Kesikli Dağılımlar

Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYTAÇOĞLU

 • Endüstriyel İstatistik
 • İstatistiksel Süreç Kontrolü
 • Kalite Kontrolü
 • Kontrol Şemaları
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları
 • Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Aslı KILIÇ

 • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme
 • Kuyruk Kuramı ve Uygulamaları
 • İstatistik

Arş. Grv. Dr. Agah KOZAN

 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları
 • Temel Bilimler
 • Olasılık Teorisi
 • Simulasyon
 • Parametrik ve Parametrik Olmayan Trend Testleri
 • Makine Öğrenmesi

Arş. Grv. Dr. Elif KOZAN

 • İstatistik
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları
 • Temel Bilimler
 • Kalite Kontrolü
 • Makine Öğrenmesi
 • Veri Görselleştirme

Arş. Grv. Gözde KUŞ

 • İstatistiksel Güvenilirlik Analizi
 • Etki-Dayanıklılık Modelleri
 • Bulanık Mantık
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları
 • Yanıt Yüzey Metodolojisi

Arş. Grv. Filiz KARADAĞ

 • İstatistik
 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları
 • Temel Bilimler
 • Çok Değişkenli İstatistik
 • Ridge Regresyon
 • Dayanıklı Regresyon

Arş. Grv. Pınar AKBABA

 • Yaşam Çözümlemesi
 • Uygulamalı İstatistik
 • Temel Bilimler

 

İstatistik Bölümü Web Sayfası: İstatistik Bölümü-E.Ü.Fen Fakültesi (ege.edu.tr)

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ