Çerez Örnek
canlı destek

Genel Bilgiler

İstatistik Bilimi, doğru bilgiye ulaşabilmek amacıyla hakkında bilgi sahibi olunmak istenen kitleden veri toplama, toplanan verileri düzenleme, analiz etme ve yorumlayarak bilgiye ulaşma süreçlerinde tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanan, birey ve nesnelerin özelliklerindeki değişkenliği olasılık teorisi ile modelleyen ve açıklayan bir bilim dalıdır.

Program Profili

Lisans Öğretimi 2014-2015 Öğretim yılından itibaren sadece Birinci Öğretime öğrenci almaktadır. Eğitim dört yılda tamamlanmaktadır. Verilen dersler iki yarı yıla ayrılmıştır ve zorunlu dersler fakülte programında gösterilmektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yarıyılında, bölüm, öğrencileri üçüncü ve dördüncü yıllarda yapılacak daha teknik ve özel çalışmalar için hazırlamak amacıyla çeşitli genel dersler vermektedir. Son iki yılın programı, birçok uygulamalı alanda eğitim vermenin yanında öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İstatistikçilerin Çalışma Alanları

İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümü mezunlarının, bölüm öğretim programlarının teorik istatistik bilgisi yanında uygulamalı istatistik, bilgisayar, yöneylem araştırması, ekonomi, muhasebe, istatistiksel kalite kontrol, simulasyon v.b. derslerle desteklenmiş olması nedeni ile çalışma alanları çok geniştir.

Endüstriyel İstatistik,

Kalite Kontrol,

Kalite Geliştirme ve Deney Tasarımları birimleri,

Nicel ve Nitel analizler yapan planlama birimleri,

Sigorta şirketleri,

Bilişim sektörü,

Teknoloji geliştirme birimleri,

Ar-Ge ve danışmanlık şirketleri,

Bankalar,

Devlet Planlama Teşkilatı, Bakanlıklar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), İş ve İşçi Bulma Kurumu ve diğer kamu kuruluşları.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ