Çerez Örnek

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili öğrenciler, İstatistik Bölümü’ne hoşgeldiniz.

Bölümümüz, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nin yedinci bölümü olarak 1985 yılında, çok yönlü araştırma yöntemleri kullanarak veri toplama, analiz etme, sınama ve yorumlama yapabilecek istatistikçileri ve yaptıkları araştırmaları uluslararası dergilerde yayınlayabilecek araştırmacıları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1987-1988 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Eğitim - Öğretim, derslerin en az %30'u İngilizce olacak şekilde yapılmaktadır. Bölümde bulunan yaklaşık 550 öğrenci; 2 Profesör, 6 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere 16 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir.

İstatistik; bilimsel teknik gelişmeleri, yeni teknik ve teknolojinin uygulanmasını, üretim kalitesinin iyileştirilmesini ve toplumda gelişen olayları çok yönlü araştırma yöntemleri kullanarak analiz eder. Son yıllarda büyük veri, veri madenciligi gibi populer konuların pek cok farklı sektörde gündeme gelmesi ile beraber istatistik biliminin önemi bir kez daha anlaşılmış ve istatistikçilere olan ihtiyaç bu anlamda artmıştır. İstatistikçiler sayısal bilgi(veri) ile uğraşırlar tanımından öte; verinin orijini ve doğruluğunu araştırıp, onu anlamaya çalışırlar. Dolayısı ile istatistikçinin amacı sadece anlamlı veri toplama, analiz etme, sunma ve yorumlamanın ötesinde büyük veriler ile de uğraşarak, verideki karmaşık ilişkileri ortaya koyup modellemek ve yapılan çıkarımlar ile geleceğe dönük planlarda kritik roller almaktır.

İstatistik oğretim programının amacı ise, bilgisayarı araç olarak kullanan donanımlı istatistikçiler yetiştirmektir. Bilgisayarlar problemlerin çözümünde istatistikçinin en büyük yardımcısı olup derslerin desteklenmesi için bilgisayar laboratuvarları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Teorik ve uygulamalı istatistik bilgisi dışında özellikle beşinci yarıyıldan itibaren programa konulan “seçmeli dersler” ile ilgilerine göre istatistiksel yazılımların tanıtılması, bilgisayar programlama dilleri, biyoistatistik, kalite kontrol, yöneylem araştırması, ekonomi, muhasebe gibi dersleri alabilmektedirler. Ders programı hazırlanırken derslerin kişisel gelişmeyi, becerileri, mesleki yetkinliği artırıcı olmalarına ve de guncel teknoloji ve gelişmeler paralelinde hazırlanmış olmalarına dikkat edilmiştir. Bu bağlamda son yıllarda R programlama dilinin kullanıldığı veya sistem güvenilirliği gibi mühendislik ağırlıklı konuların da yer aldığı seçmeli dersler programımıza dahil edilmiştir.

Mezunlar kurumların analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörde deney düzenleme aşamasında, bankalarda, bilgisayar programlama şirketlerinde, sağlık sektöründe çalışabilmektedirler. Böylece bir istatistikçinin sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), İş ve İşçi Bulma Kurumu vb. kuruluşların yanı sıra özel sektörde de istihdam edilebilmektedir. İstatistiksel metodolojinin çok yaygın olarak uygulandığı alanlardan bazıları ise; sağlık ve tıp bilimleri, tarım, biyoloji, iş dünyası, ekonomi, aktüerya, eğitim, mühendislik, psikoloji, kalite kontrol ve sosyal bilimlerdir.

Sizleri Bölümümüzün sunduğu tüm olanaklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi keşfetmeye davet ediyoruz. Geleceğinizi Ege Üniversitesi’nde birlikte şekillendirmek isteriz.

İstatistik Bölüm Başkanı

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ