EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi İstatistik Bölümü

Çift Anadal

Bölümümüz Çift Anadal Olanakları

Bölümümüz öğrencilerinden, yönergeye uygun koşulları sağlayanlar Matematik Bölümü'nde Çift Anadal yapabilmektedirler. Bölümümüzde okuyan öğrencilerden Matematik Bölümü'nde Çift Anadal Yapanların sayıları

Çift Anadal Öğrenci Sayıları
Fen Fakültesi'ndeki Diğer Bölümlerden İstatistik Bölümünde Çift Anadal Yapan Öğrenci Sayıları

Bölümlere Göre Sayılar
Ege Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi 

Çift Anadal Öğretim Planı