Çerez Örnek
canlı destek

Çift Anadal

Bölümümüz Çift Anadal Olanakları

    


Bölümümüz öğrencilerinden, yönergeye uygun koşulları sağlayanlar Matematik Bölümü'nde Çift Anadal yapabilmektedirler. 

  Üniversitemizde önlisans ve lisans düzeyindeki yan dal ve çift ana dal programlarına öğrenci başvuru ve kabul işlemleri, 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “E.Ü. Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.

             Ege Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi

    Çift ana dal takvimi ve kontenjanları Ege Üniversitesi senatosu tarafından belirlenir. Başvuru koşulları ve süresi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılır. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi, Fen Fakültesi yönetim kurulu tarafından yapılır.

İstatistik Bölümü’nde çift ana dal yapacak öğrenciler aşağıdaki tabloda verilen öğretim planı dahilinde derslerini almak zorundadırlar.

 

EĞİTİM PLANLARI 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ